cach-hoc-thuoc-cong-thuc-luong-giac

Hiện nay, có rất nhiều các bạn học sinh không nhớ được hết các công thức lượng giác hoặc không biết cách học thuộc như thế nào vừa đơn giản mà dễ nhớ? Sau đây, chúng tôi sẽ bật mí cách học thuộc các công thức lượng giác chi tiết trong bài viết dưới đây

Cách học thuộc công thức lượng giác cơ bản nhanh chóng

cach-hoc-thuoc-cong-thuc-luong-giac

Để giải các bài toán nhanh chóng và chính xác các bạn cần nắm được các công thức lượng giác cơ bản. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách học thuộc như sau:

Hàm số lượng giác

Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos
Côtang cãi lại
Cos nằm trên sin!

Giá trị lượng giác của các cung đặc biệt

Cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi tan

Cosin của hai góc đối bằng nhau; sin của hai góc bù nhau thì bằng nhau; phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia, tan góc này = cot góc kia; tan của hai góc hơn kém pi thì bằng nhau.

Công thức biến đổi tổng thành tích

sin tổng lập tổng sin cô
cô tổng lập hiệu đôi cô đôi chàng
còn tan tử cộng đôi tan (hoặc là: tan tổng lập tổng hai tan)
một trừ tan tích mẫu mang thương sầu
gặp hiệu ta chớ lo âu,
đổi trừ thành cộng ghi sâu vào lòng

Công thức biến tích thành tổng

Cos cos nửa cos-cộng, cộng cos-trừ
Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộng
Sin cos nửa sin-cộng cộng sin-trừ

Công thức cộng lượng giác

Cos cộng cos bằng hai cos cos
cos trừ cos bằng trừ hai sin sin
Sin cộng sin bằng hai sin cos
sin trừ sin bằng hai cos sin.

Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin “coi chừng” (dấu trừ).
Tang tổng thì lấy tổng tang
Chia một trừ với tích tang, dễ òm.

Công thức lượng giác nhân ba

Nhân ba một góc bất kỳ,
sin thì ba bốn, cos thì bốn ba,
dấu trừ đặt giữa 2 ta, lập phương chỗ bốn,
… thế là ok.

công thức lượng giác

Công thức lượng giác trong tam giác vuông

Cứ Khóc Hoài ( Cos = Kề / Huyền)
Thôi Đừng Khóc ( Tan = Đối / Kề)
Có Kẹo Đây ( Cotan = Kề/ Đối)

Sin : đi học (cạnh đối – cạnh huyền)
Cos: không hư (cạnh đối – cạnh huyền)
Tang: đoàn kết (cạnh đối – cạnh kề)
Cotang: kết đoàn (cạnh kề – cạnh đối)

Tìm sin lấy đối chia huyền
Cosin lấy cạnh kề, huyền chia nhau
Còn tang ta hãy tính sau
Đối trên, kề dưới chia nhau ra liền
Cotang cũng dễ ăn tiền
Kề trên, đối dưới chia liền là ra

Công thức tổng quát hơn về việc hơn kém pi 

Hơn kém bội hai pi sin, cos
Tang, cotang hơn kém bội pi.
Sin(a+k.2.180)=sina ; Cos(a+k.2.180)=cosa
Tg(a+k180)=tga ; Cotg(a+k180)=cotga
*sin bình + cos bình = 1
*Sin bình = tg bình trên tg bình cộng 1.
*cos bình = 1 trên 1 cộng tg bình.
*Một trên cos bình = 1 cộng tg bình.
*Một trên sin bình = 1 cộng cotg bình.

Hy vọng với những thần chú mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp bạn học thuộc nhanh các công thức lượng giác để vận dụng giải các bài tập nhé

By admin